Budowy i utrzymanie

Budowy

Zajmujemy się prowadzeniem, kierowaniem i nadzorem budów sygnalizacji świetlnej. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę kierowniczą oraz pracowniczą z odpowiednimi uprawnieniami.

Wybudowane przez nas obiekty funkcjonują w różnych obszarach Polski.

Zajmujemy się montażem takich elementów jak maszty i latarnie sygnalizacyjne, wykonywaniem kanalizacji kablowej wraz z przewiertami i przeciskami, podłączaniem, montażem i konfiguracją urządzeń sygnalizacji świetlnej, monitoringu, stacji pogodowych i innych. Nasza oferta obejmuje również prowadzenie robót drogowych.

1/7

Utrzymanie

Zajmujemy się utrzymaniem sygnalizacji świetlnej. Nasz zespół zapewnia wysokiej jakości usługi, obejmujące kontrolę poprawnego funkcjonowania sygnalizacji, utrzymanie i naprawę elementów infrastruktury.

Awarie sygnalizacji świetlnej usuwane są rzetelnie, fachowo, sprawnie.

Nasi technicy obsługują sprzęt wszystkich obecnych na polskim rynku producentów, zapewniając szerokie wsparcie merytoryczne i techniczne.

Budowy i utrzymanie