Zielona fala dla pojazdów ciężarowych

Coraz większe zatłoczenie miast prowadzi do konieczności wprowadzenia rozwiązań, które dadzą korzyści zarówno w sferze ekonomicznej jak i podniosą jakość życia. GreenFlow jest rozwiązaniem, które pomaga obniżyć emisję CO2, obniżyć poziom hałasu, uzyskać lepsze warunki do przemieszczania się po drogach oraz poprawić bezpieczeństwo przez przyspieszenie w ruchu pozamiejskim pojazdów  przewożących ładunki.

Ograniczenie liczby zatrzymań dla pojazdów ciężarowych przyczynia się do upłynnienia ruchu i w rezultacie do zmniejszenia zużycia paliwa oraz zwiększenia komfortu jazdy. Zmniejszenie nacisku i obciążenia na nawierzchnie dróg spowodowane hamowaniem, przyczynia się w konsekwencji do mniejszego zużywania dróg i niższych kosztów utrzymania tych dróg przez ich zarządców.

Inteligentna logistyka

GreenFlow jest aplikacja C-ITS, która inteligentnie wspiera kierowców ciężarówek na trasach prowadzących  przez miasto.  C-ITS oznacza kooperatywny (Cooperative) Inteligentny System Transportowy. GreenFlow sprawia, że sterownik sygnalizacji świetlnej wykrywa zbliżający się pojazd ciężarowy i będzie próbował wcześniej zapalić lub wydłużyć dla niej sygnał zielony na skrzyżowaniu. Informacje o zielonym i czerwonym świetle przekazane kierowcy ze skrzyżowania, pozwolą mu na dostosowanie prędkości do spodziewanego sygnału zielonego, co w konsekwencji ograniczy liczbę zatrzymań pojazdów ciężarowych do minimum.

 

Współpraca z zarządcami dróg

We współpracy z zarządcami dróg, możliwe jest zastosowanie „miękkiego” priorytetu, i co za tym idzie - osiągnięcia oszczędności paliwa i czasu przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji spalin i poziomu hałasu. GreenFlow oferuje inteligentne i zrównoważone rozwiązanie dla dostawców usług logistycznych oraz zarządców dróg.

1/3
Rola Dynniq
Co tworzy GreenFlow  

W ciężarówce jest zainstalowany komputer pokładowy V2X-M200, który wysyła zgłoszenie do sterownika ruchu drogowego i w zamian otrzymuje informacje o sygnale zielonym i czerwonym (czas do zakończenia / rozpoczęcia wyświetlania). Komputer oblicza i podaje kierowcy zalecaną prędkość jazdy. Dodatkową opcją jest zainstalowana na smartfonie, tablecie lub w systemie zarządzania flotą aplikacji GreenFlow, która wyświetla kierowcy te informacje.

Są dwa sposoby do komunikacji między pojazdem a sterownikiem ruchu drogowego:

KOOPERACJA

W tym przypadku pojazd komunikuje się ze sterownikiem sygnalizacji świetlnej przez dedykowane dla transportu Wifi-11p. Ta metoda komunikacji jest darmowa i niezawodna. Pojazd nie jest uzależniony od dostępności do sieci telefonii komórkowej (4G lub LTE).

POŁĄCZENIE

Dzięki tej opcji wymiana informacji następuje przez sieć telefonii komórkowej (4G lub LTE). Taki sposób komunikacji nie wymaga od zarządców drogi instalacji w sterownikach żadnych urządzeń. Niemniej jednak sterowniki ruchu drogowego muszą być podłączone do sieci 4G, która zapewnia transmisję informacji między sterownikami i pojazdami ciężarowymi.

Dynniq współpracuje z władzami miast i gmin, zarządcami dróg i firmami transportowymi w celu rozpoczęcia ustaleń dotyczących priorytetu dla pojazdów ciężkich i upewnienia się, że sterownik spełnia wymagania i pracuje zgodnie z  obowiązującymi warunkami technicznymi. Upewniamy się, że komunikacja ze sterownikiem jest poprawna. Aby to zrobić, w przypadku pierwszego sposobu komunikacji (tzw. „kooperacja”), dostarczamy niezbędny router Wifi-11p i zajmujemy się jego utrzymaniem. Przy drugim sposobie komunikacji (tzw. „połączenie”), wymagane jest jedynie programowe dostosowanie sterownika ruchu, po czym świadczymy zdalnie pełny serwis. Ponadto, pomagamy również dostawcom systemu zarządzania flotą połączyć GreenFlow z ich systemem.    

 

Wdrożone rozwiązania

 

W połączeniu z ImFlow, GreenFlow był pomyślnie zaimplementowany w europejskim projekcie Freilot i Compas4D. Od 2010 roku, Dynniq i jego partnerzy uruchomili GreenFlow w kilku europejskich miastach, takich jak Kopenhaga, Bordeaux, Tampere, Eindhoven i Helmond. W każdym z tych wdrożeń korzyści są wyraźnie widoczne: łatwiejsze i bezpieczniejsze poruszanie się pojazdów  w zatłoczonych centrach miast.

 

Połączenie z ImFlow

GreenFlow i ImFlow są rozwiązaniami, które zapewniają doskonałe rezultaty zarówno pracując oddzielnie jak również pracując razem. GreenFlow dostarcza informacji o obecności i ruchu pojazdów. ImFlow to system sterowania ruchem, w którym informacje o obecności i ruchu pojazdów służą do optymalizacji przepływu ruchu na skrzyżowaniach. ImFlow działa na podstawie algorytmów predykcyjnych, co  sprawia, że łatwo jest zarządcom zmienić cele, jakie chcą osiągnąć na drogach.

Zobacz aplikację GreenFlow for Trucks 

GreenFlow