RAMP METERING

Korzyści :

  • redukcja czasu przejazdu    40%

  • wzrost prędkości przejazdu    8 %

  • Poprawa płynności ruchu       do 30%

  • Bardziej stabilne warunki ruchu

1/4