Opracowania projektowe

Głównym zakresem naszej działalności projektowej są projekty ruchowe sygnalizacji świetlnej, projekty stałej oraz czasowej organizacji ruchu.

Nasza działalność obejmuje zarówno obszar miejski oraz pozamiejski. Projekty dotyczą dróg wszelkich klas – również dróg ekspresowych.

Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia i oprogramowanie CAD, Crossig, GAZnaki, GASygnalizacja, GAPrzepustowość.

Wykonujemy analizy i mikrosymulacje projektowanych rozwiązań przy pomocy programów VISSIM i Synchro.

Naszymi klientami są jednostki administracji publicznej m. in. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, urzędy gminne, powiatowe, ale również i podmioty niepubliczne. Nasze projekty realizowaliśmy także na Litwie, Łotwie i Białorusi.

1/8
1/8

Nasza oferta obejmuje:

 • Projekty budowlane i wykonawcze:

- stałej organizacji ruchu

- czasowej organizacji ruchu

- ruchowe sygnalizacji świetlnej

- drogowe

- elektryczne

- zieleni

 • Projektowanie dla punktowych i liniowych elementów infrastruktury

 • Projekty dla rozwiązań systemowych, oparte na naszym autorskim systemie ImFlow

 • Projekty priorytetów dla komunikacji zbiorowej, również w oparciu o system ImFlow

 • Analizy i mikrosymulacje projektowanych rozwiązań

Projektowanie

Przykładowe opracowania

Projekty  wdrożenia  system sterowania  ImFlow

 • Wprowadzenie systemu "ImFlow" na ciągu Drogi Krajowej nr 8 w m. Marki

 • Wprowadzenie systemu "ImFlow" na 7 skrzyżowaniach na DK61 w m. Jabłonna i Legionowo

 • Wprowadzenie systemu "ImFlow" na 5 skrzyżowaniach na DK7 w m. Raszyn

 • Wprowadzenie systemu "ImFlow" na 3 skrzyżowaniach w ciągu DK79 w Chrzanowie

 • Wprowadzenie systemu "ImFlow" na 9 skrzyżowaniach i świetlnych w Mińsku Mazowieckim na DK92

 • Aktualizacja istniejących projektów ruchowych na ulicy Liela w Jelgavie (Łotwa) – projekt obejmujący 7 skrzyżowań z wprowadzeniem systemu ImFlow

 • Przebudowa ulicy Raina w Jelgavie (Łotwa)– projekt obejmujący 6 skrzyżowań z wprowadzeniem systemu ImFlow

 • Zaprojektowanie, wdrożenie oraz utrzymanie systemu sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów na odcinku Plac Wilsona – ul.Słowackiego w Warszawie – system ImFlow

Projekty czasowej organizacji ruchu

 • Projekt czasowej organizacji ruchu dla remontu torowiska tramwajowego w ul. Grójeckiej na odc. Banacha / Bitwy Warszawskiej 1920 – Częstochowska, a także przejazdów tramwajowych na skrzyżowaniu Grójecka – Banacha / Bitwy Warszawskiej 1920

 • Projekt czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy (modernizacji) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński - Żerań Wschodni w Warszawie

Projekty sygnalizacji świetlnych

 • Opracowania projektów ruchowych sygnalizacji świetlnej z priorytetem dla tramwajów na ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul.Czumy do Jednostki Straży Pożarnej w Warszawie (odcinek północny)

 • System preferencji dla autobusów miejskich (SPDAM) w Nowym Sączu (współpraca z firmą ELSTOP)

 • Projekty ruchowe na 7 skrzyżowaniach w ciągu DK35 w Świdnicy wraz z docelową org. ruchu na odc. 7,7 km

 • Modernizacje, remonty i doposażenie drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie m. Rybnik - 10 skrzyżowań

 • Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury – Hynka (Warszawa)

 • Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saska – Zwycięzców(Warszawa)
  Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Solidarności – Rzeszotarskiej(Warszawa)

 • Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelska – Skłodowskiej-Curie(Warszawa)

 • Projekt ruchowy dla 3 skrzyżowań i 2 przejść dla pieszych na drodze A11 Šiauliai - Palanga pomiędzy 5,49 i 16,30 km (Litwa)

 • Projekt ruchowy dla skrzyżowań Pavilnionių g. -Pavilnionių jungtys nr 2/3/4Ukmergės g. – Mykolo Lietuvio g. – Pietinė/Šiaurinė jungtys w Wilnie (Litwa)

 • Koncepcja wariantowa przebudowy skrzyżowania Mikołowska-Stawowa-Wielopolska wraz z symulacją ukazującą wpływ zmian na sąsiednie skrzyżowania (Sosnowa-Stawowa, Mikołowska-Sosnowa)

 • Koncepcja wariantowa przebudowy skrzyżowania DK28 i DW977 w Gorlicach, wraz z obliczeniami przepustowości

 • Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Dereniowej na odc. ul Ciszewskiego - ul.Gandhi w Warszawie

Koncepcje (symulacje VISSIM)

 • Koncepcja poprawy warunków ruchu pieszego w rejonie ronda Waszyngtona

 • Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu (część ruchowa) na DK28 m. Gorlice km175+791 (DK28 ul. Tadeusza Kościuszki, DK28A – obwodnica Gorlic, DW977 ul. A. Mickiewicza, DW993 ul. Henryka Sienkiewicza)

 • Analiza porównawcza różnych metod sterowania sygnalizacjami świetlnymi zlokalizowanymi w ciągu DK52 w m. Andrychów na odcinku od km 32+800 do km 32+991

 • Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania bez sygnalizacji świetlnej na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną (część ruchowa) na DK7 m. Słomniki km 639+835 (DK7 ul. Krakowska, DW775 ul. Proszowska, DG ul. Księdza Poniatowskiego, DG ul. Rynek)

 • Opracowanie koncepcji modernizacji sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 933 z ulicą Bogumińską w miejscowości Wodzisław Śląski (skrzyżowanie ulic Pszowskiej, Bogumińskiej oraz Księżnej Konstancji)

 • Opracowanie koncepcji modernizacji sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 919 z drogą wojewódzką 935 w miejscowości Racibórz (skrzyżowanie ulic Armii Krajowej, Zamkowej i Bosackiej)

Inne

 • System ostrzegania kierowców o utrudnieniach na trasie S8 od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia

 • Studium wykonalności ITS Klaipeda (Litwa) – studium dla sieci obejmującej 68 skrzyżowań, współpraca z firmą Viltechna

 • Projekt koncepcyjny przebudowy północnego wylotu drogi krajowej nr 7 z Warszawy do Gdańska w obszarze od węzła ulic Marymoncka – Wybrzeże Gdyńskie – Pułkowa (w granicach Warszawy) w km 351+840 do skrzyżowania w km 335+279 w m.Czosnów (początek drogi ekspresowej)