Drogowy system komunikacji z pojazdami

Płynny i przewidywany ruch pojazdów komunikacji miejskiej jest wymogiem kluczowym. Istotne jest zapewnienie pasażerom minimalnego czasu oczekiwania i sprawnego działania komunikacji. Technologia VECOM® może być kluczowym narzędziem dla firm transportowych poszukujących optymalnych rozwiązań i efektywnego działania komunikacji miejskiej. 

Czym jest VECOM®

VECOM® jest systemem komunikacji bazującym na wymianie informacji pojazd-urządzenie drogowe z wykorzystaniem indukcji. VECOM® oznacza 'Vehicle communication' i odnosi się do wymiany odpowiednich informacji między urządzeniami w pojazdach a stacjonarnymi urządzeniami zlokalizowanymi wzdłuż monitorowanej trasy. 

Żądanie priorytetu na podstawie identyfikacji pojazdu

Zdefiniowane żądanie pierwszeństwa wysyłane jest do sterownika sygnalizacji świetlnej. W systemie VECOM® możliwe jest porównywanie statusu pojazdu z rozkładem jazdy na potrzebę ustalenia priorytetu. Oznacza to, że pojazd uzyskuje priorytet tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Automatyczne przestawienie zwrotnicy

Zdefiniowane żądanie priorytetu wysyłane jest do urządzenia sterującego zwrotnicą na podstawie identyfikacji pojazdów. Dane pojazdu (m.in. ID, numer linii, numer kursu) wysyłane są z pojazdu do systemu VECOM®-CT, który określa wymagany kierunek ruchu. Gwarantuje to, że zwrotnice przestawiane są do żądanej pozycji w sposób automatyczny z odpowiednim wyprzedzeniem, co pozwala na płynną kontynuację jazdy. W razie potrzeby żądania  priorytetu mogą zostać wysłane do systemu także przez kierowcę pojazdu.

Rejestracja pojazdów

Urządzenia przy drogach rejestrują dane pozwalające na identyfikację pojazdu oraz czas przejazdu pojazdu przez daną lokalizację. Stanowi to wysoce efektywne narzędzie do analiz i poprawy poziomu usług. Funkcja ta jest niezbędna do sprawnego zarządzania systemami informacji pasażerskiej.

Korzyści
VECOM® MVS - modułowy system sterowania ruchem pojazdów

MVS (ang. modular vehicle system) jest najnowszą generacją systemu łączności na pokładzie pojazdu, opracowanego specjalnie dla stosowania w środkach transportu publicznego. System może być stosowany jako narzędzie nadawania priorytetów pojazdom uprzywilejowanym. Celem systemu jest zwiększenie skuteczności, jakości i atrakcyjności transportu publicznego, zapewniając dokładne i istotne informacje dla pasażerów, kierowców i przewoźników. 

Lokalizacja pojazdów

Jednym z kluczowych zadań systemu MVS jest lokalizacja pojazdu na trasie (wykrywanie położenia i śledzenia trasy) w celu zapewnienia informacji dotyczącej podróży w czasie rzeczywistym. Lokalizacja jest określana za pomocą pozycjonowania satelitarnego GPS i/lub urządzeń VECOM® w połączeniu z informacją na temat przebytej odległości. System MVS automatycznie kalibruje wszystkie urządzenia pokładowe, takie jak systemy zapowiedzi przystanków, dynamiczne wyświetlacze informacyjne i maszyny biletowe.

System VECOM® MVS oparty jest na niezawodnej technologii, która została wdrożona w ponad 50 miastach na całym świecie. System jest wysoce niezawodny, zaprojektowany dla rozwiązań autobusowych, tramwajowych i torowych.

VECOM® oferuje szereg korzyści, co sprawia, że system jest idealnym i ekonomicznym rozwiązaniem, charakteryzującym się:

 • Wysoką niezawodnością transmisji danych,

 • Prostotą w obsłudze,

 • Łatwością instalacji urządzeń komunikacyjnych,

 • Najnowocześniejszą technologią,

 • Poprawioną diagnostyką i mniejszą podatnością na zakłócenia,

 • Możliwością stosowania większych odległości między poszczególnymi urządzeniami ,

 • Możliwością rozbudowy systemu.

Dla podróżujących:

 • Krótsze, bardziej komfortowe przejazdy dzięki optymalizacji ruchu drogowego,

 • Aktualne i jasne informacje o podróży w pojazdach komunikacji miejskiej i na przystankach ,

 • Bezpieczniejsze podróże, dzięki systemowi MVS który pozwala kierowcy skupić się na swoim podstawowym zadaniu.

Dla przewoźnika:

 • Efektywne planowanie rozkładów jazdy dzięki optymalizacji ruchu drogowego

 • Optymalizacja ruchu drogowego poprzez rozkłady jazdy

Dla klienta transportu publicznego:

 • Dostępność szczegółowych raportów,

 • Poprawa wizerunku i jakości transportu publicznego, dzięki bardziej rozkładowym przejazdom i szczegółowym informacjom dla podróżujących.

VECOM®